FAQ

visual faq
 • Voor wie geldt de verplichting om 12 uur theorieonderricht categorie B te volgen?
  • Als je na 2x niet geslaagd bent voor je theorie-examen categorie B.  
  • Er wordt een uitzondering gemaakt voor kandidaten die een attest van een keel-, neus- en oorarts kunnen voorleggen, waarin bevestigd wordt dat zij een zodanige gehoorhandicap hebben dat zij het theorieonderricht niet in normale omstandigheden kunnen volgen.
  • Wiens mentale of intellectuele vermogen of graad van alfabetisme ontoereikend is, en die het theorie-examen afleggen in een vertraagde zitting. De kandidaat levert het bewijs dat hij zich in een van deze gevallen bevindt door het overleggen van een getuigschrift of attest van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), een instituut voor buitengewoon onderwijs, een centrum voor observatie of begeleiding of een centrum voor beroepsoriëntering.
  • Als je na 5x niet slaagde voor het theorie-examen en het theorie-examen afleggen in een vertraagde zitting.
 • Hoelang is mijn theorie-examen geldig?

  Vanaf de dag dat je het theorie examen hebt behaald t.e.m. 3 jaar later.  Opgelet: de datum van je voorlopig rijbewijs is niet de datum van je theorie-examen. Je slaagt namelijk eerst voor je theorie-examen en daarna vraag je pas een voorlopig rijbewijs aan. Deze 2 data kunnen dus enkele dagen of maanden verschillen in geldigheid.  

 • Aan welke voorwaarden moet mijn begeleider voldoen?

  De begeleider:

  • moet ingeschreven zijn in België en houder en drager zijn van een identiteitsdocument, afgegeven in België;
  • moet sinds ten minste 8 jaar houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig om een voertuig van de categorie B te besturen (de bestuurder die enkel een speciaal aan zijn handicap aangepast voertuig mag besturen, mag niet als begeleider bij de scholing optreden, behalve indien de kandidaat aan dezelfde handicap lijdt en eveneens een speciaal aan deze handicap aangepast voertuig bestuurt);
  • mag niet vervallen zijn of, gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn, van het recht om een motorvoertuig te besturen en moet voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die hem eventueel door de rechter zijn opgelegd;
  • mag (behalve voor dezelfde kandidaat) niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld geweest zijn binnen het jaar vóór de datum van afgifte van uw voorlopig rijbewijs. Dit verbod is niet van toepassing voor de begeleiding van eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van zijn/haar wettelijke partner.
 • Wanneer mag ik rijden met mijn voorlopig rijbewijs?
  • Deze informatie vind je terug op jouw voorlopig rijbewijs.
  • Je mag enkel rijden in België, dus niet in het buitenland.
  • Je mag enkel rijden onder de voorwaarden die gelden voor het voorlopige rijbewijs. Opgelet er bestaan 3 voorlopige rijbewijzen: M36 en M12 (verplicht met begeleider(s)) of M18 (u mag zonder begeleider(s) rijden)
 • Ik ben gestart met een voorlopig rijbewijs. Kan ik rijlessen volgen in de rijschool, ook al oefen ik met mijn eigen begeleiders?
  • Rijlessen volgen in de erkende rijschool mag en kan altijd.  
  • Elke rijles die gevolgd werd in de erkende rijschool is 3 jaar geldig. Je wordt geregistreerd in het register van de erkende rijschool, waardoor je 3 jaar lang opgevolgd kan worden.  
  • Een rijles duurt 2 x 60 minuten, inclusief het inleidende gesprek, alsook de evaluatie. 
  • Rijlessen worden altijd gegeven in een door de overheid erkend lesvoertuig met dubbele pedalen voor de veiligheid van de leerling en de lesgever.
 • Kan ik overstappen naar een ander voorlopig rijbewijs?
  • Je kan tijdens je stageperiode éénmaal van scholingsmethode veranderen en een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen bij je gemeentebestuur. Om het voorlopig rijbewijs “zonder begeleider” te kunnen verkrijgen, moet je sinds minder dan 3 jaar geslaagd zijn voor het theorie-examen, ten minste 20 uur praktijkonderricht hebben gevolgd via een erkende rijschool en houder zijn van een bekwaamheidsattest, afgeleverd door die erkende rijschool. Om het voorlopig rijbewijs “met begeleider” te kunnen verkrijgen, moet je sinds minder dan 3 jaar geslaagd zijn voor het theorie-examen en één of twee begeleiders hebben, die voldoen aan de voorwaarden om begeleider te mogen zijn. (zie voorwaarden begeleider)
  • Opgelet, je kan slechts een omwisseling van voorlopig rijbewijs aanvragen tijdens de geldigheid van je eerste voorlopig rijbewijs! Na het verstrijken van de geldigheid van je eerste voorlopig rijbewijs moet je 3 jaar wachten alvorens een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider (36M) of zonder begeleider (18M) te kunnen verkrijgen. Je kan wel eenmalig een voorlopig rijbewijs 12M verkrijgen na het volgen van 6 uur rijles in een erkende rijschool.
  • De stageperiode die je hebt gevolgd onder dekking van uw eerste voorlopig rijbewijs wordt in aanmerking genomen voor de minimumstage van 3 maanden voor het praktijkexamen.
 • Mijn voorlopig rijbewijs is vervallen. Welke mogelijkheden heb ik nu nog?

  Na het vervallen van de geldigheid van je voorlopig rijbewijs 18M of 36M, moet je 3 jaar wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs 18M of 36M te kunnen verkrijgen. 

  Je kan wel éénmaal een voorlopig rijbewijs M12 verkrijgen na het volgen van minimum 6 uur praktijkonderricht in de erkende rijschool. Je mag vergezeld zijn door één of beide van jouw vaste begeleiders of door een zelfstandig gebrevetteerd instructeur met uitsluiting van alle andere passagiers.  

  Je kan ook rechtstreeks op praktijkexamen gaan. Je bent dan verplicht om dit af te leggen onder begeleiding van de rijschool in een auto van de rijschool met een erkend instructeur na het volgen van minimum 6 uur praktijkonderricht.

  Op het moment dat je het praktijkexamen aflegt, moet je altijd geslaagd zijn voor het theorie-examen sinds minder dan 3 jaar.

   

visual faq

💥 BOEM 💥

Rijscholen TAR en Kara worden... Otto!
Om elkaar te versterken en nóg meer de focus te leggen op veilige verkeersopleidingen. Check it out!